Bioenergia

Bioterapia opiera sie na założeniu, jest istota energetyczną i że wszystko co nas otacza jest energią – potwierdzają to odkrycia fizyki kwantowej. To, że ciało, tak jak każdy żywy organizm składa się z energii uznała już także oficjalnie medycyna. Stało się to w 1979 ro

ku w momencie gdy Światowa Organizacja Zdrowia zaakceptowała akupunkturę, która bazuje na energetycznym systemie meridianów.

W zdrowym ciele energia krąży swobodnie przez system meridianów. Kiedy zaczynamy podlegać stresowi, negatywnym emocjom czy urazom – energia w ciele zostaje na chwilę zamrożona; tak powstają blokady energetyczne – najpierw w aurze, potem jeśli nie zostaną dostrzeżone i usunięte – schodzą głębiej, czyli na poziom fizyczny ciała człowieka. Zaczyna się choroba. Zatrzymanie życiodajnej energii powoduje ogromne szkody, wpływa nie tylko na ciało fizyczne, które zacznie chorować, ale także na stan umysłu, ducha i emocji. Zaczną się zachwiania nastrojów, apatia, depresje, tak częsty dziś brak chęci do życia. Nie musi tak być.

Terapia Plexus bazuje na potężnej energii Wszechświata, oraz sile INTENCJI terapeuty. Pozwala to szybko przywrócić równowagę energetyczną w ciele. Dzięki niej można osiągnąć niewiarygodne rezultaty nawet w przypadku chorób co do których medycyna konwencjonalna pozostaje bezradna min.: alergie, stwardnienie rozsiane, nowotwory, autyzm, ADHD, ADD, astmę, depre

sję, zaburzenia neurologiczne…